Demir Export Geliştirdiği çalışma ile TÜBİTAK Ardeb 1001 kapsamında, Özel sektörde desteklenen tek projenin sahibi!

 Demir Export Geliştirdiği çalışma ile TÜBİTAK Ardeb 1001 kapsamında, Özel sektörde desteklenen tek projenin sahibi!

TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında gerçekleşen 1.654 başvuru arasında, özel sektörde desteklenen tek proje Demir Export ekibi tarafından geliştirilen ‘Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi Ve Tesis Ölçekli Uygulanması’ isimli çalışma oldu.

Madencilikte dijitalleşme ve kaynakları verimli kullanma odağında çalışmalarını sürdüren

Demir Export, ARGE çalışmalarının merkezine bunlarla beraber yapay zekâ uygulamalarını alıyor ve projelerini bu eksen etrafında geliştiriyor.

Bundan hareketle, uzun soluklu bir çalışmanın sonunda, bütünüyle Demir Export Proje ve ARGE ekipleri tarafından geliştirilen ‘Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması’ isimli proje önerisi hazırlandı ve TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında değerlendirilmek üzere sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonunda proje kabul edilerek çalışmanın TÜBİTAK’ın ‘Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında hayata geçmesine karar verildi.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi etrafında değerlendirilen projenin danışmanlığını

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Dr. E. Caner Orhan, yürütücülüğünü Dr. Ahad Harzanak (Demir Export), araştırmacılığını ise Haydar Çınar (Demir Export) ve Dr. Özgür Özcan (Hacettepe Üniversitesi) gerçekleştirecek.

Desteklenen bu proje, 540 bin Türk Lirası bütçeye sahip olup çalışma kapsamında bir doktora

ve bir yüksek lisans öğrencisi olacak şekilde iki kişilik bursiyer kadrosu bulunmaktadır.

TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında özel sektöre ait desteklenen tek proje niteliğindeki çalışma madencilikte dijitalleşmeye yönelik öncü proje konumunda yerini almakta.

Benzer Haberler