Depolama ve bertaraf tesisi işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı ilan. gov. tr’de yayınlanan ilana göre Elazığ ili merkez Çöteli köyü mevkiinde bulunan Elazığ Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi alanı içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı Uygulama Projesinin Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi ile ilgili kısımlarının ilgili güncel mevzuatlar ve tebliğleri çerçevesinde revize edilmesi, bakanlık onayının alınması, yapılması planlanan Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisinin saha düzenlemesi, bina vs. inşaat işlerinin yapımı ile tesis içerisindeki ünitelerin makine ve ekipmanlarının kurulum, montaj ve devreye alınması, kurulup işletilecek olan Mekanik Ayırma ve Kompost Tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin ve lisansının alınması, ayrıca sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl süreyle yüklenici tarafından işletilmesi, bunun karşılığında tesislerden çıkacak nihai geri dönüşüm ambalaj atıklarının brüt satışından yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç %4’ten az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecektir.

İlanla alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.

Benzer Haberler