TUFUAB Sempozyumu Sona Erdi

 TUFUAB Sempozyumu Sona Erdi

Cumhuriyet Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer paydaşların da iş birliğinde Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII. Teknik Sempozyumu sona erdi.

 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonundaki sempozyumun ilk oturumları (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing: Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği) ISPRS Başkanı Prof. Dr. Lena Halounova tarafından “ISPRS and its contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs) – ISPRS ve Sürdürülebilir Gelişim Amaçları )” başlığıyla yapıldı. Sonrasında ise Türkiye Uzay Ajansı – Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi “Milli Uzay Programı Çalışmalarımız ve Uzaktan Algılama Uydu Kabiliyetlerimiz” üzerine konuşurken AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise “Kahramanmaraş Depremleri ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Yapılan Çalışmalar”dan söz etti.

 İkinci gün de sempozyum bildiri sunumlarıyla devam etti. Özellikle ülkemizin yakın dönemde yaşamış olduğu Kahramanmaraş depremiyle artan farkındalıklar neticesinde deprem konusu sempozyumda özel bir yer tuttu.

 2 gün boyunca devam eden sempozyumda 4 salonda bildiriler sunuldu. Haber Foto: G. ÖZAT

Benzer Haberler