Türk Milleti’nin kurtuluş destanının yol haritası da bundan tam 104 yıl önce Sivas’ta çizilmiştir

 Türk Milleti’nin kurtuluş destanının yol haritası da bundan tam 104 yıl önce Sivas’ta çizilmiştir

Vali Yılmaz, “Bazı şehirler, coğrafi konumları ve köklü geçmişleri nedeniyle önemli hadiselerin yaşandığı merkezler olarak tarihe adını yazdırmışlardır. Türk Milleti’nin kurtuluş destanının yol haritası da bundan tam 104 yıl önce Sivas’ta çizilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın büyük bir öngörü ile Anadolu’nun “en güvenli yeri” olarak nitelediği Sivas, Millî Mücadelenin yönetim merkezi olmuştur.

Milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bütünlüğü açısından önemli sonuçlar ihtiva eden Sivas Kongresi, bağımsızlığımıza yönelik direnişi, millî mücadelenin içeriğini, ruhunu ve amacını sergilemektedir. İşgallere karşı topyekûn direniş kararıyla İstiklâl Savaşının zaferle sonuçlanmasında etkili olan Sivas Kongresi, Millî iradenin hâkim kılınması isteği ile TBMM’nin açılışına giden yolu aralamış, mandayı reddederek millî bağımsızlık bilincini de pekiştirmiştir. Sivas Kongresi’nde, 104 yıl önce her türlü riski göze alarak Anadolu’daki varlığımızın sembol şehri ilimizde bir araya gelen vatansever delegeler, şerefli bir geleceğin de temellerini atmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin, Erzurum Kongresi dönüşü 2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihlerinde Sivas’ta kalarak Millî Mücadele’yi buradan yönetmeleri ise Sivas halkının Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına gösterdiği yakınlığın bir nişanesidir.  Millî Mücadele’nin beşiği Sivas’ta O’na ve silah arkadaşlarına 108 gün tam bir ev sahipliği yapan şehrimiz, kutlu önderlerini bağrına basmış, onlara huzur içerisinde bir çalışma ortamı sağlamıştır.

Sivas halkının idarecisiyle, askerî erkânıyla, halkıyla el ele sergilediği bu tutum da Türk Devleti’nin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmıştır.

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Misakımillî’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, Kurtuluş Savaşı’nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi” sözü, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin önemini de ortaya koymaktadır.

Bundan sonra da bizlere düşen görev aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek millî hedeflerimize ulaşmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerimle 4 Eylül Sivas Kongresi’nde alınan “Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, Manda ve himaye kabul olunamaz” kararlarını her Türk bireyinin kalbine ve aklına nakşetmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kongre delegelerini, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları bir kez daha saygı ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şâd olsun… Sivas Kongresi’nin 104. Yılı Kutlu Olsun…” ifadelerine yer verdi. Haber Foto: T. ÇAKMAK

Benzer Haberler