Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak hiçbir ülkenin haddi değildir

 Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak hiçbir ülkenin haddi değildir

Senato toplantısında alınan kararda  son günlerde yaşanan olaylara değinildi ve sert tepki gösterildi.

Sanata kararında  şu kararlar alındı. ”

Üniversiteler bilimin üretildiği ve aktarıldığı aynı zamanda farklı fikirlerin barındığı tartışıldığı kurumlardır. Ne hazindir ki, geçmişte olduğu gibi bugün de üniversiteler ve öğrenciler üzerinden ülkemize yönelik hain ve kirli emellerini gerçekleştirmek isteyenlerin bulunduğunu görmekteyiz.

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasına karşı çıkma bahanesiyle başlatılan olayların zamanla milletimizin inançlarına hakarete, devletimizin birliğine ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelik eylemlere dönüştüğü açıkça görülmektedir. Protestolarda ülkemizin sinir uçlarına dokunacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği adı altındaki rezillikler, Kâbe-i Muazzama’ya karşı gösterilen saygısızlıklar, polisimize ve devletimize yapılan hakaretler, sözde demokratik protestoların asıl amacının rektör ataması olmadığını göstermektedir. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi dışından ve terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimlerinin tespit edilmiş olması ve bu eylemlere yurt dışından yapılan destek mesajlarının iyi niyetle açıklanması mümkün değildir.

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması da daha önceki rektör atamaları gibi anayasamız doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin çıkardığı kanunların Cumhurbaşkanımıza verdiği yetkiler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Elbette bu atamadan dolayı kimi çevrelerin duyduğu rahatsızlıklar, demokratik bir şekilde protesto edilebilir. Ancak söz konusu protestolar maksadını aşmış, tıpkı Gezi Kalkışması’nda olduğu gibi terör örgütleriyle iltisaklı gruplar tarafından ülkemizin huzur ve barış ortamını bozmaya yönelik bir hâl almıştır.

Devletimizin Boğaziçi Üniversitesinde terör odaklarının kışkırtmasıyla meydana gelen olaylarla ilgili olarak hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara bizzat kendi kirli geçmişlerine bakmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak hiçbir ülkenin haddi değildir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak kamu düzenini ve huzurunu bozmaya yönelik gerçekleşen bütün eylemleri reddediyor, en değerli varlığımız olan öğrencilerimizi kullanarak bir kaos ortamı oluşturmak isteyenlerin kirli emellerine asla ulaşamayacağını belirtmek istiyoruz. Karanlık niyetlerle çıkarılmaya çalışılan bu olaylara karşılık devletimizin ve milletimizin yanında Türkiye’nin hedeflerine ulaşması noktasında kararlılıkla yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz.”

Benzer Haberler