Vali Ayhan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

 Vali Ayhan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Türkiye’de basın mensuplarının sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına alan ‘212 Sayılı Basın Yasası’ 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarih günümüze kadar yani 61 yıldır ‘Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmıştır. 

Halkın etkili ve güçlü sesi olan basın, yaşadığımız bölge ve dünyada gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması ve yönlendirilmesi gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Bilişim Çağının yaşandığı günümüzde basının önemi ve etkisi de giderek artmıştır. Bugün artık dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye ulaşma, haber alma, haber ulaştırma saniyelerle ölçülmektedir.

Kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, toplumsal değerlere saygılı, tarafsız, ilkeli, hür basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumun bilinçlenmesini, yaşadığı coğrafyaya karşı duyarlı olmasını, neden-sonuç ilişkisini sağlıklı bir zeminde değerlendirmesini sağlayan basın, vatandaş ile idare arasındaki bağı da güçlendirmektedir. Kamuoyu oluşturan, yönlendiren, haber veren, yanlışları sorgulayan basın, bu kutsal görevini yaparken meslek ilke ve ahlakından hiçbir koşulda taviz vermemelidir.  İlimiz basınının yansız, ilkeli, açık ve hür yayın anlayışını benimsemesi ve bundan taviz vermemesi de takdire şayandır.

Sivas’ın her alanda ülkemizde üst sıralarda yer alması yönünde ortaya koyduğumuz projelerimizde bizlerle birlikte hareket eden Sivas basını; özellikle son dönemlerde Sivas’ımızda hemen her alanda büyük bir gelişim ve değişim süreci ile bu sürecin başarıya ulaşması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması noktasında duyarlılık göstermektedir. İlimiz basınının Sivas’ımızın dünyaya açılması, tanıtılması gibi hususlar başta olmak üzere her konuda bundan sonra da bizlerle aynı paydada buluşacağına yürekten inanmaktayım. Büyük gayretlerle alın teri ve emek harcayarak Sivas gibi geniş bir coğrafyada hizmet veren, mesai mefhumu gözetmeksizin durmadan yorulmadan çalışan, sadece kamuoyunu bilgilendirmeyip, ilimizin geleceğine yönelik ufkuna da katkı sağlayan, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması noktasında destek olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın Milletin Müşterek Sesidir” sözünden yola çıkarak, Sivas ile ilgili gelişmeleri gerek Sivas gündemine gerekse ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan medya çalışanlarımızın 2023 Sivas hedefimize doğru bizlerle birlikte ortak hareket ederek şehrimizi ilgilendiren konulara da hassasiyetle yaklaşımlarından dolayı bahtiyarlık duymaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle ebediyete irtihal etmiş olan Âdem Yavuz, İsmail Güneş, Hakan Tipiler, Hidayet Çolakoğlu, Nazım Düz, Fikret Ünsal ve Yusuf Doğan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kabirleri nur, mekânları Cennet, makamları âli olsun diyorum. İlimiz basınının gayretleri, gösterdiği duyarlı habercilik anlayışı ve ilimize değerli katkıları için tekrar teşekkür ediyor, basın kuruluşlarına, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum.  

Benzer Haberler