ANAGOLD MADENCİLİKDEN KAMUOYU AÇIKLAMASI

 ANAGOLD MADENCİLİKDEN  KAMUOYU AÇIKLAMASI

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anagold), Erzincan ili, İliç ilçesinde bulunan Çöpler madenini, 2010 yılından bu yana, Türk ve uluslararası mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde işletmektedir. Türk çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu olup, standartları çok yüksek düzeydedir. Madenin ve tesislerin güvenli bir şekilde işletilmesi, Anagold çalışanları tarafından yakından izlenmekte ve ilgili resmî kurumlar tarafından da ayrıca denetlenmektedir. Anagold, her zaman ilgili mevzuata uygun çalışan, dünyanın en iyi uygulamalarını hayata geçiren ve standartları en üst düzeyde olan bir Türk maden işletmesidir.

Anagold’un faaliyetleri ile ilgili bazı yanlış bilgiler kasıtlı olarak yayılmaktadır. Maalesef gerçeklerle ilgili yaratılan kafa karışıklığı, şahsi mali avantaj sağlamaya çalışan kişilerin yaptığı yanlış ve kasıtlı bilgilendirmelerin bir sonucudur. Bu durum, kamuoyunu da gereksiz şekilde meşgul etmekte ve endişeye sevk etmektedir. Bilgilerin doğruluğunu teyit etmede başarısız olan, bunu umursamayan ve yanlışları tekrarlamayı sürdüren kişiler tarafından yanlış bilgilerin yayılması sorumsuzluktur. Anagold, açık ve şeffaf iletişimi benimseyen, uygulayan ve taahhüt eden bir kuruluş olarak talep edenlere gerçek verileri temin etmektedir. 

Daha da anlaşılır olması açısından, bazı önemli çevresel ve sürdürülebilirlik unsurları hakkındaki gerçeklerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

Anagold maden işletmesi, proses tesisleri ve Atık Depolama Tesisi (ADT), en yüksek dünya standartlarında inşa edilmiştir ve işletilmektedir. Şirketimiz tarafından yapılan uygulamalar, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki madencilik operasyonlarında da aynı şekilde yürütülmektedir.

ADT bir kütle dolgu barajıdır, yani duvarı sıkıştırılmış kaya ile inşa edilmiştir. Duvar tamamen sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş olup, o kadar kalındır ki, duvarın kendisi, duvar arkasında depolanan atıklardan daha ağırdır. Bu tip ADT’ler son derece güvenlidir ve depremlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarımlar, uluslararası ve Türk uzmanlar ile profesörler tarafından gözden geçirilmiş, modellenmiş ve test edilmiştir.

ADT’nin tasarlandığı şekilde inşa edilmesini sağlamak için, ADT’nin yapımı sırasında, inşaat faaliyetleri bağımsız bir mühendislik firması tarafından denetlenmiştir. Hem inşaat faaliyetleri hem de bağımsız mühendislik firması tarafından gerçekleştirilen kalite kontrolleri, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sürekli gözetimi altındadır.

ADT’nin tabanı, sızıntıyı önlemek için çoklu astar katmanları ile kaplanmıştır. Çoklu astar katmanları hem plastik hem de kilden oluşmaktadır. ADT taban kaplaması kusursuz durumdadır, herhangi bir hasar veya sızıntı mevcut değildir.

ADT’deki su, geri kazanılarak maden proses tesisine verilir ve bu da temiz su kullanma ihtiyacını azaltır. 

Tüm madencilik ve proses operasyonlarının (ADT dâhil) çevresindeki yüzey ve yeraltı suları düzenli olarak izlenmekte ve örneklenmektedir. Yüzey ve yeraltı sularında hiçbir zaman kirlenme söz konusu olmamıştır. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uzmanlar, Anagold’un su kalitesi izleme programını ve sonuçlarını düzenli olarak incelemektedir. 

Hiçbir proses veya maden atığı, çevreye veya nehre atılarak bertaraf edilmemektedir. Proses sonrası ortaya çıkan öğütülmüş kayaya maden atığı adı verilmektedir. Maden atıkları, ADT’ye gitmeden önce nötralize edilmekte olup, gönderilen çamur zararsızdır. ADT’de sülfürik asit bulunmamaktadır ve çamur içerisindeki siyanür de nötralize edilmektedir. Bu atık aslında asidik olmayıp, tam tersi hafif alkali niteliktedir. 

Maden sahasından asla siyanür deşarjı olmamıştır. Maden sahası içinde döküntüler olursa, bunlar nötralize edilir, temizlenir ve derhal ilgili kurumlara bildirilir.

21 Haziran 2022 günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir.  Döküntü hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg’dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri’ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır.

Atmosfere siyanür deşarjı yoktur. Siyanürle işlem yapılmayan otoklavlardan gerçekleşen emisyonun, mevzuata uygun olup olmadığının teyit edilmesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen akredite laboratuvarlar tarafından ölçümler yapılmakta ve sonuçlar aynı Bakanlık tarafından incelenip onaylanmaktadır. 

Onaylanmış 2. Kapasite Artışı ÇED’i, madenin mevcut alanından yaklaşık 60 hektar bir genişlemeye izin vermektedir.

Anagold, Çöpler Altın Madeni’ne bugüne kadar 1.75 Milyar ABD doları yatırım yaparak, ülkemize kazandırdığı tesis ile yöre halkına ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır.

Topluma, çalışanlara ve çevreye gösterilen özen, Anagold’un temel değeri olup, madenin kurulumu ve işletilmesi bu esas üzerine tesis edilmiştir. Anagold’un; üstün performansı nedeniyle 2021 yılında uluslararası bağımsız bir kurum olan SME (Madencilik, Metalurji ve Arama Derneği) tarafından iş sağlığı ve güvenliği alanında operasyonel mükemmellik ödülüne layık görülmesi, dünya madencilik endüstrisindeki en düşük işçi yaralanma oranlarından birine sahip olması, Anagold Sosyal Kalkınma Fonu da (Anagold-SKF) dâhil olmak üzere toplum eğitimi, sağlığı, altyapısı, spor ve kültürel faaliyetler konularında büyük katkılar sağlaması gibi birçok gurur verici katkısı ve başarısı mevcuttur. Anagold, 2018 yılından bu yana SKF aracılığıyla tarım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda sürdürülebilir gelir fırsatlarını destekleyen programlar için bugün itibariyle 1.6 Milyon ABD doları ayırmıştır. SKF, madencilik faaliyetlerinin sona ermesinden sonraki dönem için kalkınma ve iş birliğini, beceriyi, uzmanlığı ve gelir getirici faaliyetleri destekleyerek tüm yöre halkının madenden bağımsız olarak güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Anagold, devletten sonra bölgedeki en büyük işveren ve yatırımcı olup, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara tamamen uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt ederek, Türkiye ekonomisine ve yerel ekonomiye değer katmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Benzer Haberler