Elektrik-Elektronik ve Bilişim Komitesi Özel Gündemle Toplandı

 Elektrik-Elektronik ve Bilişim Komitesi Özel Gündemle Toplandı

Odamız 5. Elektrik-Elektronik ve Bilişim Komitesi, sektörde yaşanan kayıt dışılık sorunu ile ilgili toplantı yaptı. Komite üyeleri tarafından dile getirilen resmi kurum personellerinin ücret karşılığı ticaret ve hizmet üretmelerinin sektörde kayıt dışılığı ve haksız rekabeti ortaya çıkardığı ve bu konuda ilgili kurumlar ve maliye nezdinde girişimler ve şikayet mekanizmalarının kullanılarak bu durumun önüne geçilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin hizmet alırken yüklenicilerden ticaret sicili veya esnaf siciline kaydına ve personelin SGK kayıtlarına ilişkin kontrolleri yapması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmasına karar verildi.

YEREL İŞLETMELERİN TERCİH EDİLMESİ

Komite toplantısında gündeme getirilen başka bir konu ise özellikle kamu kurumlarının elektronik, güvenlik ve bilişim malzemeleri alımlarında yerel işletmelerden de teklif sürecini yürütmeleri ve alımlarında sadece zincir mağazalara özel ürünlerin seçilmemesi konusunda talepler dile getirildi.

Komite, önümüzdeki süreçte Esnaf Odaları Birliği, Kamu Kurumları ve Maliye nezdinde girişimler ve görüşmeler de gerçekleştirmeye karar verdi. Haber Foto: T. ÇAKMAK

Benzer Haberler