Mülkiyeti Sivas Belediye Başkanlığı’na ait olan 12 adet prefabrik ev ihale ile satılacaktır

Belediyemiz ait, Soğuk Çermik Kaplıcasında bulunan 01’den-12 numaraya kadar olan Prefabrik Evler 05/01/2021 tarih ve 2 sayılı Belediye Encümen Kararı uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.
          İhalesi; 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 15:30 ‘da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İlanın devamı için tıklayınız…

Benzer Haberler