Obezite Tüm Toplumlarda Çok Yaygın Görülen Bir Sağlık Sorunudur

 Obezite Tüm Toplumlarda Çok Yaygın Görülen Bir Sağlık Sorunudur

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, obeziteyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Obezitenin ne olduğu ve ne gibi sorunlara yol açtığıyla sözlerine başlayan Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, “Sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöriyel bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedenidir. Obezite, başta tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL), serebrovasküler hastalık, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik karaciğer yağlanması, gastroözofageyal reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olarak sağlık harcamalarını arttırmaktadır. Obezite, yüksek enerji alımına sekonder olarak vücutta aşırı yağ birikimi ile gelişir.” dedi.

Obezitenin sebeplerine değinen Sarıakçalı “Obezite prevalansındaki artışın başlıca nedenleri; özellikle ulaşım, eğlence, üretim ve tarım sektörlerinde gelişen teknoloji ile birlikte, yaşam biçiminin kolaylaşmasına sekonder olarak fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarının hızla değişmesi sonucunda enerji alımının artmasıdır. Ayaküstü (fast-food) hızlı yenen sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı, enerji-yoğun beslenme tarzı obeziteye yol açan en önemli faktörlerden birisidir. Yaşamın ilk yıllarındaki beslenmenin, özellikle anne sütü ile beslenememenin de ileride obezite gelişmesine zemin hazırladığı ileri sürülmüştür. Ayrıca boş zamanları kolaylıkla dolduran ileri teknolojik araçların (akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tablet, ev sineması vb.) kullanımının yaygınlaşması obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.” biçiminde konuştu.

Ülkemize dair istatistikleri paylaşan Doç. Dr. Sarıakçalı, “Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, %30’luk kritik yüksek oranı aşmıştır. Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir. TURDEP-II (Türkiye Diyabet Epidemiyoloji ) çalışmasında ise obezite sıklığı, genel toplumda %35 (kadın %44, erkek %27) bulunmuştur.” dedi. “Türkiye, Avrupa’da obezitede birinci sırada olduğu belirtilmiştir.  OECD ülkelerinin verdiği erişkin nüfustaki obez oranı yaklaşık yüzde 19,5-20’ dir. Türkiye, bunun üzerindedir. Türkiye’de erişkinlerde her 3 kişiden biri obezdir. Dünyada 650 milyon obez, 1 milyar 9 milyon aşırı kilolu var. Türkiye’de erişkin nüfusunun 20 milyonu obez, bundan daha fazlası aşırı kiloludur.” şeklinde bilgi vermeye devam etti.

Doç. Dr. Barış Sarıakçalı, sözlerine “Erişkin nüfusun yüzde 60-65’i aşırı kilolu ve obez olduğu bilinen Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın obezite konusunda acil eylem planları oluşturması gerekmektedir.” diyerek son verdi.

Benzer Haberler