Tarım ve orman bakanlığının TAKE projesiyle 3 yılda 4,5 milyon dekar Atıl arazi üretime kazandırıldı

 Tarım ve orman bakanlığının TAKE projesiyle 3 yılda 4,5 milyon dekar Atıl arazi üretime kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım topraklarının etkin ve verimli kullanılmasının hem dünyada hem de ülkemizde önemi her geçen gün artan bir konu haline geldiğini belirterek “Bitkisel üretimimizin artırılıp geliştirilmesi amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) gibi çok sayıda proje yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılından beri 81 ilde boş ya da nadasa bırakılan alanların yanı sıra işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması amacıyla azami yüzde 75 ayni destek ile TAKE Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında boş ya da nadasa bırakılan veya atıl durumdaki arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulanarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılması amaçlanıyor. Projeyle iklim değişikliği dikkate alınarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi ile işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması öngörülüyor. Proje ile 81 ildeki üreticilere azami yüzde 75 hibeli fide ve tohumlar temin ediliyor.

Ayrıca hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesislerinin kurulması, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılanması, çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen veriminin artırılması da hedefleniyor. TAKE Projesi ile tarla bitkileri ekim alanları artış gösterirken nadas alanları daraltılarak atıl ve boş alanlar etkin kullanılıyor. Aynı zamanda büyük şehirlerde hayata geçirilen bu projeler ile kent çevrelerinde sebze üretiminin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Proje ile 2021-2022 yıllarında 505 milyon TL bütçe ile yaklaşık 3,4 milyon dekar alanda ekiliş, dikiliş ve aşılama çalışmaları yapılarak beklenen hedefe ulaşıldı.

Proje kapsamında 2023 yılı ilkbahar döneminde ise 310 milyon TL bütçe ile 1,1 milyon dekarlık alanda ekiliş, dikiliş ve aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje faaliyetlerine sonbahar ekilişleri ile devam ediliyor.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ KURULDU

TAKE Projesi kapsamında finanse edilen projeler sayesinde ulusal politika ve öncelikler bağlamında sağlanan ilerlemenin izlenmesi ve dönemsel raporlanması amacıyla “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Yatırım Projeleri İzleme ve Değerlendirme Yönetim Sistemi” hayata geçirildi.

İzleme ve Değerlendirme Yönetim Sistemi kapsamında her bir proje faaliyetinin yürütülmesi, kayıt altına alınması ve raporlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte tarım ve orman uzmanları da görevlendirilerek proje izleme ve değerlendirme çalışmaları sahada dönemsel olarak sürdürülüyor.

NADAS ALANLARI AZALDI, EKİM ALANLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020-2022 yıllarında nadas alanları 31,7 milyon dekardan 29,6 milyon dekara düşerek 2,1 milyon dekar daraldı. Tarla bitkileri ekim alanları 156 milyon dekardan 165 milyon dekara çıkarak 8,8 milyon dekar artış sağlandı. Toplam işlenen alan ise 231,4 milyon dekardan 238,6 milyon dekara çıkarak 7,2 milyon dekar artış yaşandı.

BAKAN YUMAKLI: “TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE ETKİN KULLANIMI İLE TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNCELİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bereketli tarım topraklarının etkin ve verimli kullanılmasının, bugün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada önemi her geçen gün artan bir konu haline geldiğini belirtti.

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı ile tarımsal üretimde sürdürülebilirliği öncelediklerini vurgulayan Yumaklı, “Bakanlık olarak hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünler başta olmak üzere, bitkisel üretimimizin artırılıp geliştirilmesi amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) gibi çok sayıda proje yürütüyoruz. Çiftçimizi üretime teşvik etmek ve kırsalı kalkındırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimiz, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Haber Foto: Tarım ve orman bakanlığı

Benzer Haberler